Um sjóðinn

Starfsmenntunarsjóður embættismanna starfar á grundvelli reglna kjararáðs um starfskjör þar til annað hefur verið ákveðið. Samkvæmt reglum kjararáðs um almenn starfskjör, frá 17. nóvember 2015, renna 0,92% af mánaðarlaunum þeirra sem eiga aðild að honum í starfsmenntunarsjóðinn.

Markmið sjóðsins er að auka tækifæri þeirra sem aðild eiga að honum til framhalds- og endurmenntunar svo og tölvukaupa.

Aðild að sjóðnum eiga embættismenn sem heyra undir úrskurð Kjararáðs (aðrir en prestar) og þeir starfsmenn ríkisins sem standa utan stéttarfélaga.

Rétt á styrkjum úr sjóðnum öðlast sjóðfélagar um leið og ráðningarsamband hefst og lýkur 6 mánuðum eftir að því lýkur. Sjóðfélagar eiga rétt á styrkjum fyrstu sex mánuði í launalausu leyfi.

Heimilt er að veita fagfélögum eða stofnunum sjóðfélaga styrki vegna námskeiða, ráðstefna eða fræðslu sem tengjast með beinum hætti starfsemi viðkomandi stofnana og stuðlar að starfsþróun sjóðfélaga.

Sótt er um styrki á vefsíðu sjóðsins starfsmenntunarsjodur.is

Hvað er styrkt?

  • Kostnaður umsækjanda við nám, námskeið, námsstefnur, ráðstefnur eða sambærilega þekkingaröflun, sem tengja má starfi hans og flokka má undir símenntun eða starfsþróun.
  • Erlendur ferðakostnaður sem hlýst af framangreindu er einnig styrkhæfur.
  • Greiddur er allt að helmingur kostnaðar vegna tölvukaupa.

Tómstundanámskeið eru ekki styrkhæf.

Fjárhæðir

Hámarksupphæð styrkja til sjóðfélaga er 500.000 kr. á hverjum 24 mánuðum.

Þó er styrkur vegna náms- og kynnisferða erlendis að hámarki 150.000 kr. á hverjum 24 mánuðum og styrkur vegna tölvukaupa er að hámarki 150.000 kr. á hverjum 36 mánuðum.

Greiðslur

Að jafnaði er greitt úr sjóðnum eftir að umsækjandi hefur gert grein fyrir útlögðum kostnaði með frumriti reikninga eða öðrum sannanlegum hætti.

Ef styrksloforðs er ekki vitjað innan 6 mánaða frá dagsetningu tilkynningar sjóðsins til umsækjanda fellur styrkloforðið niður.

Stjórn sjóðsins

Í stjórn sjóðsins sitja tveir fulltrúar skipaðir af fjármála- og efnahagsráðherra. Annar þeirra gegnir jafnframt formennsku. Stjórn sjóðsins getur ráðið til sín starfsmann til að annast umsýslu umsókna, greiðslu styrkja og fundargerðir.

Stjórn:
Guðrún Jóhanna Guðmundsdóttir, formaður
Stefán Guðmundsson
Margrét Hauksdóttir

Starfsmaður sjóðsins er Þyri Hall

Stjórn sjóðsins heldur fundi annan hvern mánuð að jafnaði, þar sem fjallað er um umsóknir sem bárust milli funda.

Starfsmenntunarsjóður embættismanna
[email protected]